Kamis, 14 Februari 2013

MACAM-MACAM ISIM MU'ROB

Isim dilihat dari bentuknya terbagi kepada 9 macam, yaitu:

1. Isim mufrod
2. Isim mutsanna
3. Isim jama' mudzakkar salim
4. Isim jama' muannats salim
5. Isim jama' taksir
6. Isim yang lima (asmaul khomsah)
7. Isim maqshur
8. Isim manqush
9. Isim ghair munsharif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar